Actievoorwaarden "Bodemthermometer"

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Bodemthermometer” (verder te noemen: "de Actie"), ter promotie van Pure4green, een initiatief van Bertels B.V., gevestigd te Weert en kantoorhoudende te Ospel aan Ommelpad 2, Nederland.
 2. Deze Actie heeft als doel Pure4green te promoten door een gratis bodemthermometer te verstrekken door middel van het achterlaten van de gevraagde bedrijfs- en persoonsgegevens. Per bedrijf wordt slechts één bodemthermometer vertrekt. Bij deze Actie geldt Op=Op. De bodemthermometer wordt binnen 5 werkdagen na aanvragen verzonden.
 3. De bodemthermometer is niet inwisselbaar voor geld.
 4. Deze Actie geldt alleen op de website pure4green.com. Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019 én/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 2. Deelname

 1. Deze Actie is een bedrijvenactie. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor aannemers, hoveniers, golfbanen, golfverenigingen ingeschreven in het Handelsregister en gemeentes.
 2. Door deelname aan deze Actie wordt de aanvrager geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaat hiermee akkoord.
 3. De bodemthermometer wordt alleen verstrekt als alle gevraagde gegevens zijn ingevuld en de aanvraag is goedgekeurd door Pure4green.
 4. Pure4green heeft het recht om een deelnemer van de Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Artikel 3. Medewerking en gegevens/ privacy

 1. Om de bodemthermometer te ontvangen, is het verplicht om alle gevraagde bedrijfs- en persoonsgegevens volledig in te vullen.
 2. Door deelname aan de Actie is deelnemer automatisch opgenomen in het gegevensbestand. De gegevens worden door Pure4green bewaard en gebruikt voor een begeleidende brief bij het versturen van de bodemthermometer, het versturen van een bevestigingsmail van je aanvraag en/ of telefonisch contact naar aanleiding van je aanvraag. De gegevens worden door Pure4green tot 4 jaar na afloop van de actie bewaard.
 3. Je laten uitschrijven uit het gegevensbestand doe je door een e-mail te sturen naar servicedesk@pure4green.com.
 4. Pure4green gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de bedrijfs- en persoonsgegevens. De bescherming van persoonsgegevens is ten alle tijden geborgd. Pure4green ontvangt geen andere bedrijfs- en persoonsgegevens, tenzij jij die zelf achter laat bij het aanvragen van de bodemthermometer.
 5. De door jou actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. Pure4green gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden: a. de websitebezoeker en aanvrager beter begrijpen om op deze manier producten aan te bevelen die aansluiten bij de interesses; b. producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de bezoeker; c. het informeren en doelgericht adverteren over producten van Pure4green, bijvoorbeeld via gepersonaliseerde e-mails; d. het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen door middel van adverteren via sociale media zoals LinkedIn.
 6. Lees in onze Privacyverklaring meer over wat we met jouw (persoons-)gegevens doen.

Artikel 4. Slotbepalingen

 1. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Pure4green is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen dan wel zonder opgave van reden de Actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het verstrekken van de bodemthermometer om ons moverende redenen, zonder dat Pure4green daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door Pure4green op passende wijze via haar website bekend worden gemaakt.

1 november 2018

Terug naar de homepage